ΑΓΡΙΝΙΟ

Αγρίνιο: Σπάνια αεροφωτογραφία του 1945

Αγρίνιο, σπάνια αεροφωτογραφία του 1945 από το αρχείο του τότε Υπουργείου Γεωργίας. Ευχαριστώ θερμά(έστω και μεταχρονολογημένα) τον φίλο Lino Ventura για την διάθεση της αεροφωτογραφίας.

Facebook – Alexios Katefidis