ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνεργασία για τη διάσωση του Αμβρακικού

Αμβρακικός Κόλπος

Την ανάγκη να υπάρξει συνεργασία όλων των φορέων για την προστασία αλλά και την αξιοποίηση του Αμβρακικού κόλπου, μέσω της δημιουργίας αναπτυξιακού προγράμματος, επισημαίνει ο Δήμος Αρταίων με επιστολή του στις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, στους βουλευτές Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας, στους δήμους που «βρέχει» ο Αμβρακικός και σε αρμοδίους φορείς και συλλόγους.

Σύμφωνα με την πρόταση που καταθέτει ο δήμαρχος, Χρήστος Τσιρογιάννης, η προστασία του Αμβρακικού μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη δημιουργία ενός σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ, από πόρους του ΕΣΠΑ) είτε μέσω ενός αναπτυξιακού προγράμματος με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ, αντίστοιχο του παλιότερου προγράμματος ΑΝΑΣΑ).

Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, είναι η ανάδειξη και η προστασία του μοναδικού θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αμβρακικού, η τουριστική προβολή του και η αξιοποίηση των περιοχών πέριξ αυτού, καθώς και η προώθηση και η τυποποίηση των αλιευμάτων που προέρχονται από αυτόν.

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Αρταίων προτείνει να γίνει μια συνάντηση στα τέλη Αυγούστου, μεταξύ όλων των φορέων, έτσι ώστε να συζητηθεί το πλαίσιο συνεργασίας και οι ενέργειες για την υλοποίηση ενός τέτοιου αναπτυξιακού προγράμματος για τον κόλπο.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Αμβρακικός αποτελεί τον μεγαλύτερο υδροβιότοπο των Βαλκανίων. Ωστόσο, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα έλλειψης οξυγόνου, καθώς 20 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού είτε είναι ελάχιστο είτε δεν υπάρχει καθόλου. Μεγάλη «πληγή» αποτελεί επίσης η παράνομη αλίευση που καταστρέφει τον γόνο, με αποτέλεσμα τα ψάρια να κινδυνεύουν με ολοκληρωτικό αφανισμό.

 

Πηγή: Νικολέτα Τζώρτζη – ypaithros.gr