ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το νέο νομοσχέδιο για Γάλα και Κρέας

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου το νομοσχέδιο για την «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται η υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης για το γάλα, τόσο στις συσκευασίες γάλακτος, όσο και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και για τα προϊόντα κρέατος ενώ ρυθμίζονται επίσης και θέματα που αφορούν στις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευάλωτα προϊόντα.

Προσοχή! Δεν θα επιτρέπεται πλέον η πληρωμή σε χρόνους πέραν των 30 έως 60 ημερών, ανάλογα με το προϊόν, σύμφωνα και με όσα ισχύουν και εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης του γάλακτος καθώς και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα περιλαμβάνει τα εξής:

α) «Χώρα άμελξης: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η άμελξη του γάλακτος)»

β) «Χώρα επεξεργασίας: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η επεξεργασία του γάλακτος)»

γ) «Χώρα συσκευασίας: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η συσκευασία του προϊόντος)» Προϊόντα τα οποία νομίμως παράγονται ή εμπορεύονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτης Χώρας δεν υπάγονται στο νομοσχέδιο. Δίδεται μεταβατικός χρόνος προσαρμογής των συσκευασιών των προσυσκευασμένων προϊόντων και των προθηκών των σημείων λιανικής πώλησης για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται χύδην διάρκειας 6 μηνών από την ισχύ του παρόντος.

Με την κατάρτιση Εθνικής Νομοθεσίας, υλοποιείται η πολιτική βούληση και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης, αφού το ΥΠΑΑΤ με την νομοθέτηση αυτή:

α) ικανοποιεί το εκπεφρασμένο αίτημα των Ελλήνων καταναλωτών για ενημέρωση σχετικά με την προέλευση του γάλακτος ως κύριου συστατικού των μεταποιημένων γαλακτοκομικών τροφίμων και την ανάγκη προστασίας τους μέσω της διαφάνειας και Ασφαλέστερης ιχνηλασιμότητας

β) προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών κτηνοτρόφων σε μια περίοδο κρίσιμη για την κτηνοτροφία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) συμβάλλει στην διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, απέναντι σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού

δ) παρέχει τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παραγωγούς και κτηνοτρόφους ασφαλές έδαφος για την ανάπτυξη καταναλωτικών και παραγωγικών πρακτικών οι οποίες μεσοπρόθεσμα θα διασφαλίσουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη στα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα και θα δώσουν ώθηση στην ελληνική παραγωγή και συνολικά στην εθνική οικονομία Υποχρεωτική επισήμανση στο κρέας για να ξέρουμε τι τρώμε!

Το άρθρο αυτό θεσπίζει μέτρα ελέγχου για τη διαφάνεια της αγοράς και την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων με σκοπό την προστασία της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής. Προβλέπονται έλεγχοι σε όλη τη χώρα για την εφαρμογή της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας προέλευσης στα εμπορικά έγγραφα και σε κάθε μορφής σήμανσης των προϊόντων των επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων που διακινούν κρέας και οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Οι κανόνες επισήμανσης καταγωγής στα προσυσκευασμένα και στα μη προσυσκευασμένα κρέατα είναι απαραίτητοι διότι :

Η Ελλάδα είναι ελλειμματική σε κρέας και ιδίως σε βόειο κρέας (αυτάρκεια περίπου 28%) καθώς και σε χοίρειο κρέας (αυτάρκεια περίπου 32% ) και το γεγονός αυτό οδηγεί στην εφαρμογή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίες πλήττουν όχι μόνο τους καταναλωτές αλλά και τους παραγωγούς -κτηνοτρόφους.

Χρήση αγροτικών ακινήτων

Παράλληλα με προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει από τη λήξη των αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους με αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη. Ειδικότερα, επειδή αφενός δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης των παραχωρήσεων αυτών με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και αφετέρου το Υπουργείο επιθυμεί την αξιοποίηση των αγροτικών εκτάσεων της χώρας με έμφαση την παραχώρηση τους σε ομάδες παραγωγών και Συνεταιρισμούς, χωρίς, ωστόσο, ακόμη να έχουν εκδοθεί όλες οι κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή τους, κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ισχύος των ανωτέρω αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων για ακόμη μία καλλιεργητική περίοδο. Για το μεταβατικό αυτό στάδιο προτείνεται η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Οι υψηλότερες τιμές των ελληνικών κρεάτων σε σχέση με τις τιμές άλλων κρατών μελών,
συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών κρατών, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους εμπόρους να προβούν σε παραπλάνηση των καταναλωτών και στη διάθεση κρέατος καταγωγής άλλων χωρών, ως ελληνικό ή ως προερχόμενο από άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. σε υψηλή τιμή, αισχροκερδώντας σε βάρος καταναλωτών και παραγωγών. Αποτυπώνονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων φορέων στην αλυσίδα εμπορίας του κρέατος (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οχήματα μεταφοράς , σφαγεία, έμποροι, τεμαχιστήρια, τυποποιητήρια, μεταποίηση, λιανική πώληση).

Πρόκειται για ένα σύστημα επισήμανσης που απαιτεί πλέον κανόνες ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διανομής του κρέατος, από τη σφαγή μέχρι τη συσκευασία, για να εξασφαλίζεται ο συσχετισμός μεταξύ του κρέατος και του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας. Επίσης προβλέπεται ότι θα πρέπει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος (όπως κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου) να αναγράφουν τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής στο κρέας, στον κιμά και στα βρώσιμα παραπροϊόντα αυτών, στα παραστατικά που εκδίδονται από οποιονδήποτε φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΔΣ) .

Ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τι αγοράζει μέσω των αναγραφόμενων στοιχείων στην απόδειξη λιανικής πώλησης, αλλά και ο ελεγκτής να ισοζυγίζει τοις αγοραζόμενες ποσότητες των τιμολογίων και των αποδείξεων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 24 / 04 /2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Πηγή: ->

Διαβάστε επίσης:

Και Αγρότης Ο Σάκης Ρουβάς..!

Σημαντική Συμφωνία Ελλάδας – Αζερμπαϊτζάν Για Τα Αγροτικά Προϊόντα