ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Η λίστα με τις Αγροτικές Επιδοτήσεις για το 2017

Στα 190 εκατομμύρια ευρώ θα ανέλθουν τελικά οι συνδεδεμένες με την αγροτική παραγωγή επιδοτήσεις για το 2017, όπως αναφέρει το “Έθνος”.

Η λίστα με τις κατηγορίες προϊόντων που δικαιούνται συνδεδεμένες με την παραγωγή επιδοτήσεις καθορίστηκε με στόχο τη διατήρηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, την ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και βασίζεται στο νέο μοντέλο χορήγησης των κοινοτικών κονδυλίων μέχρι το 2020 που επανέφερε τη σύνδεσή τους με την παραγωγή.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και ζωικής παραγωγής. Το δε ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Επίσης, η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας και δεν χορηγείται παραπάνω από μία συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση.

Το σχέδιο προβλέπει ανακατανομή της πίτας των συνδεδεμένων ενισχύσεων κυρίως προς όφελος της κτηνοτροφίας. Επιπλέον, αυξάνεται το διαθέσιμο κονδύλι για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες (όσπρια, ψυχανθή και μηδική). Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που ανήκουν στη φυτική παραγωγή ανέρχονται σε 95 εκατομμύρια, επί συνόλου 190 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων της μηδικής (τριφύλλι) και των κτηνοτροφικών ψυχανθών.

Ωστόσο, παρότι εντάσσονται στη φυτική παραγωγή, είναι άμεσα σχετιζόμενα, ως ζωοτροφές, με την κτηνοτροφία. Έτσι, στην πραγματικότητα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή φτάνουν συνολικά στα 124 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας τη σχέση ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.

Το «Έθνος» παρουσιάζει τον αναλυτικό κατάλογο με το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ανά είδος καλλιέργειας – εκτροφής.

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης – όροι επιλεξιμότητας

1. Σκληρός σίτος: ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου=12 κιλά/στρέμμα
• Πλαφόν 2017: 12.000.000€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 4,8€ ανά στρέμμα

2. Ρύζι: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι/εκτάριο έως 28/2/2018
• Πλαφόν 2017: 7.811.531€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 25,7€/στρέμμα

3. Βιομηχανική ντομάτα: ελάχιστη παράδοση 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 30.11.2017
• Πλαφόν 2017: 3.000.000€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 51,7€/στρέμμα

4. Πορτοκάλια χυμοποίησης: ελάχιστη παράδοση 7 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 31.12.2017
• Πλαφόν 2017: 7.603.500€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 41,1€/στρέμμα

5.Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
• Πλαφόν 2017: 2.929.324€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 16,5€/στρέμμα

6. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: ορισμένες ποικιλίες
• Πλαφόν 2017: 4.882.207€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 29,6€/στρέμμα

7. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: ορισμένες ποικιλίες
• Πλαφόν 2017: 6.835.089€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 17,1€/στρέμμα

8. Σπόροι σποράς: Σύμβαση με σποροπαραγωγική • ορισμένες ποικιλίες
• Πλαφόν 2017: 2.929.324€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 68,4€/στρέμμα

9. Σπαράγγια: ελάχιστη παράδοση 2,5 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 30.06.2017
• Πλαφόν 2017: 950.000€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 50€/στρέμμα

10. Ζαχαρότευτλα: σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018
• Πλαφόν 2017: 6.835.089€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 51,1€/στρέμμα

11. Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
• Πλαφόν 2017: 2.929.324€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 16,5€/στρέμμα

12. Κορινθιακή σταφίδα: ΠΕ Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας
• Πλαφόν 2017: 5.000.000€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 35,2€/στρέμμα

13. Καρποί με κέλυφος: Αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές
• Πλαφόν 2017: 4.000.000€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 13,9€/στρέμμα

14. Μήλα
• Πλαφόν 2017: 4.000.000€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 47,7€/στρέμμα

15. Κρόκος Κοζάνης: ΠΕ Κοζάνης
• Πλαφόν 2017: 500.000€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 189,4€/στρέμμα

16. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: Μηδική, τριφύλλι
• Πλαφόν 2017: 25.809.281€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 27,3€/στρέμμα

ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΕΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ ΒΆΣΕΙ ΖΩΙΚΟΎ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ – ΌΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΌΤΗΤΑΣ

1. Μεταξοσκώληκες: 20.000 αβγά/κουτί
• Πλαφόν 2017: 781.153€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 248€/κουτί

2. Θηλυκά βοοειδή: min 6 αγελάδες, ηλικίας 1,5 έως 12 ετών με γέννηση εντός 2017
• Πλαφόν 2017: 36.336.635€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 149€/ζώο

3. Αίγες και προβατίνες: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι γάλα με συντελεστή 100 κιλά/ζώο
• Πλαφόν 2017: 50.978.015€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 11€/ζώο

4. Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν. 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
• Πλαφόν 2017: 2.820.000€
• Ενδεικτική τιμή 2017: 235€/ΜΜΖ

5. Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν. 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
• Πλαφόν 2017: 560.000€

• Ενδεικτική τιμή 2017: 35€/ζώο.

Πηγή->

Διαβάστε επίσης:

Το Νέο Φορολογικό Των Αγροτών Για Το 2017

Νέος Αγροτικός Σύλλογος Στη Βόνιτσα