ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

Σαλιγκάρια – Μια σταθερή επένδυση για όσους άντεξαν την «φούσκα» της ενασχόλησης που ξεκίνησε το 2008

Σαλιγκάρια
Σαλιγκάρια

Πλεονεκτήματα:

Μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα έως 120 αυγά τον χρόνο.

Μεγάλη περίοδος σύζευξης Μάρτιος- Οκτώβριος.

Σύντομος χρόνος ωρίμανσης, εμπορεύσιμο σε 12 μήνες, αναπαραγωγικά ώριμο μετά από      9-10 μήνες.

Ισχυρή προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον και στις κλιματολογικές συνθήκες.

Μικρό στρες σε συνθήκες εκτροφής.

Πολύ καλή επιβίωση σε καταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς.

Σταθερή και ανοδική τιμή διεθνώς.

Θεωρητικά για την παραγωγή ενός τόνου σαλιγκαριών σε ανοικτή εκτροφή απαιτούνται 165 εργατοώρες σε εκμετάλλευση 10 στρεμμάτων,180 σε 5 στρ. και 350 σε ενός στρέμματος.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για μια μονάδα 10 στρεμμάτων απαιτούνται περίπου 220 ημέρες εργασίας δηλαδή πλήρης απασχόληση ενός εργαζόμενου και μερική απασχόληση ενός εποχιακού.

Μειονεκτήματα

Ακατάλληλη Επένδυση για όσους ΔΕΝ γνωρίζουν καλά το αντικείμενο! Και ΔΕΝ έχουν εξασφαλίσει με συμβόλαια την διάθεση…

Στα εκτροφεία κλειστού τύπου οι απαιτήσεις σε εργασία είναι πολύ υψηλότερες ιδίως στις πλήρως καθετοποιημένες μονάδες. Οι απαιτήσεις σε εργασία σε απλό εκτροφείο κλειστού τύπου(χωρίς αναπαραγωγή και επεξεργασία) είναι τουλάχιστον 500 εργατοώρες, δηλαδή για ένα εκτροφείο 3 στρεμμάτων περίπου 200 ημέρες εργασίας ενός εργαζόμενου και 2 εποχιακών κατά τις ημέρες συλλογής.

Σε εκτροφείο με αναπαραγωγή απαιτούνται επιπλέον 270 εργατοώρες/τόνο, ενώ σε ένα πλήρως καθετοποιημένο(αναπαραγωγή, πάχυνση, μεταποίηση) επιπλέον 800 εργατοώρες/τόνο.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετά την πικρή εμπειρία των περισσότερων που θέλησαν να ασχοληθούν ως λύση ανάγκης – χωρίς να έχουν καμιά σχέση με το επάγγελμα – με την έναρξη της κρίσης του 2008 έχουν κλείσει!  τώρα πια το τοπίο έχει σταθεροποιηθεί.

Όσοι άντεξαν – άντεξαν και οι νεοεισερχόμενοι έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να μην επαναλάβουν τα λάθη όσων απέτυχαν ( των περισσότερων) !

Τώρα υπάρχει και η τεχνογνωσία, και η ωριμότητα για να επενδύσει κανείς στην εκτροφή Σαλιγκαριών, πάντα με προσεκτικά δείγματα και εφ όσων έχει Ενημερωθεί πλήρως και αναλυτικά ! πριν βάλει έστω και ένα ευρώ.

Οι Αγροτικές Ευκαιρίες έχουν ένα Σεμινάριο για ήδη επαγγελματίες που έχουν ήδη ασχοληθεί με την Επαγγελματική Σαλιγκαροτροφία.

 

Πηγή: agroepidotiseis