ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η λειτουργία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Με την πραγματοποίηση της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», εγκαινιάστηκε και επίσημα η έναρξη λειτουργίας της.

Πρόκειται για μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ευελπιστεί μέσω της συνεργασίας και της ομαδικής προσφοράς των εταίρων/ μελών της να αυξήσει την προστιθέμενη αξία των αγροδιατροφικών μας προϊόντων και να τα προωθήσει στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ. της Εταιρείας, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

Αντιπρόεδρος: Τσιχριτζής Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Γραμματέας: Μιχαλόπουλος Βασίλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ταμίας: Χριστόπουλος Βασίλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Αιγιαλείας

Μέλη:

Κατσανιώτης Ανδρέας, Περιφερειακός Σύμβουλος

Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Σαλάχας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Καλλίμορφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Α.Σ Ένωση Αγρινίου.

«Στην πρώτη συνεδρίαση της εταιρίας, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, εκτός των άλλων, τον άμεσο προγραμματισμό δράσεων και ενεργειών που θα οδηγήσουν στην ορθή λειτουργία της Εταιρείας και στην ταχύτερη επίτευξη των στόχων της» σημείωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Μητρόπουλος.