ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

Επιδοτήσεις 2017 και τι νέο υπάρχει

Αυτή την περίοδο υπάρχουν πολλά ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων (εγχώρια και ευρωπαϊκά) για ιδιώτες και επιχειρήσεις αλλά και για δημοσίους οργανισμούς.

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε μια ενδεικτική λίστα, όπου περιγράφεται κάθε ένα από αυτά, με τους εν δυνάμει δικαιούχους και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και μια λίστα όσων αναμένονται το επόμενο διάστημα.

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Στόχος του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων στις κατοικίες, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και πολυκατοικίες για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Στην νέα του μορφή, ο Νέος Επενδυτικός Νόμος παρέχει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, φορολογικής απαλλαγής, επιδότησης μισθολογικού κόστους, σταθεροποίησης συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, ταχείας αδειοδότησης και δανείων με ποσοστά επιχορήγησης που φθάνουν έως και το 55% ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Προθεσμίες έως τις 31 Μαΐου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (έως 60.000€) ανέργων ή φυσικών προσώπων ή ενώσεις αυτών οι οποίοι θα δώσουν έμφαση στην υλοποίηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων εταιρικής μορφής (Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, Συνεταιριστική Επιχείρηση) σε συγκεκριμένους τομείς. Πήρε παράταση έως 15/6.

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» αφορά την χρηματοδότηση με έως 100% επιδότηση (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) υφιστάμενων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας και ερευνητικών οργανισμών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα κλπ) ή συμπράξεις αυτών, για την διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Λήξη υποβολών έως 17/5/2017 και ώρα 16:00.

Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 50% επιδότηση (και έως 200.000€) υφιστάμενων & νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας. Το πρόγραμμα αναμένεται.

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

Το πρόγραμμα “EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE” (EDEN) – «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί τόσο στην ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, όσο και στην προβολή προορισμών, στους οποίους η τουριστική ανάπτυξη διασφαλίζει την κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 29/05/2017

INTERREG EUROPE

Το INTERREG EUROPE εργάζεται πάνω στους εξής άξονες προτεραιότητας οι οποίοι σχετίζονται με την περιφερειακή ανάπτυξη: 1. Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, 2. Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, 3. Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 4. Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων, Επιλέξιμοι φορείς από 3 διαφορετικές χώρες: Κρατικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί δημόσιοι οργανισμοί, άλλα ινστιτούτα δημοσίου δικαίου (π.χ. πανεπιστήμια, περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρίες, φορείς στήριξης επιχειρήσεων, κλπ.). Η συγχρηματοδότηση να κυμαίνεται από 75% (για ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς) έως 85% (για δημόσιους φορείς). Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι την 30η Ιουνίου 2017

Επιδοτήσεις αγροτικής ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης και τροφίμων με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020. Το υπομέτρο αφορά στη στήριξη των δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Έρχονται επίσης:

-Επιδότηση για την Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων µε την ανέγερση νέων τουριστικών μονάδων.

-Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Αναβάθμιση εταιριών franchising – Αναβάθμιση επιχειρήσεων Λιανεμπορίου

-Επιδότηση για την Ενίσχυση περιβαλλοντικής Βιομηχανίας.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Για Πληροφορίες εδώ : ΕΣΠΑ