ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

Ενημέρωση για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Για το έτος ενίσχυσης του 2017, λαμβάνονται υπόψη ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων που υποβάλλονται στα διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία 30/06/2017. Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μπορεί να υποβληθεί ως και την 10/07/2017. Αυτό κάνει γνωστό νέο ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ειδικά διαμορφωμένης για τις μεταβιβάσεις διαδικτυακής εφαρμογής.

Για το έτος 2017 μπορείτε να την αναζητήσετε εδώ : Αίτηση μεταβίβασης

Μετά την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των συμβαλλόμενων στην διαδικτυακή εφαρμογή εμφανίζονται ο αριθμός, η προέλευση και η περιφέρεια των δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που κατέχει ο δικαιούχος και εκείνος επιλέγει τα δικαιώματα που επιθυμεί να μεταβιβάσει καθώς και τα στοιχεία των επιθυμητών προς μεταβίβαση αγροτεμαχίων (στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη).

Η αίτηση μεταβίβασης αποθηκεύεται, εκτυπώνεται το υπόδειγμα της μεταβίβασης, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, βεβαιώνεται για το γνήσιο των υπογραφών του καθενός ξεχωριστά από αρμόδια αρχή και επισυνάπτεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην διαδικτυακή εφαρμογή ως δικαιολογητικό.

Τα μόνα δικαιολογητικά, που συμπληρώνονται χειρόγραφα (με την έννοια ότι δεν εμφανίζονται συμπληρωμένα μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή μεταβιβάσεων 2017 αλλά επισυνάπτονται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αίτηση μεταβίβασης) είναι:

α) η Υπεύθυνη Δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων στην κατηγορία «Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς»

β) η Υπεύθυνη Δήλωση ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν την ακύρωση μίας ήδη υποβληθείσας (οριστικοποιημένης) αίτησης μεταβίβασης

Με την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης (οριστικοποίηση), η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συμβαλλόμενοι εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση μεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποίας εμφανίζονται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά για μία πενταετία τουλάχιστον στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναζητηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια ελέγχου.

Δείτε όλο το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάντε κλικ εδώ : ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγή->