ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

Όλες οι Ελληνικές φυλές

Ελληνικές φυλές

Οι γενετικοί πόροι των αγροτικών ζώων έχουν στρατηγική σημασία για την πρωτογενή παραγωγή, γιατί περιλαμβάνουν τις υφιστάμενες φυλές και ταυτόχρονα αποτελούν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων φυλών ζώων, κατάλληλων τόσο για τη σύγχρονη ανταγωνιστική όσο και για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική γεωργία και κτηνοτροφία.

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των γενετικών πόρων, εκτός από τη σημασία της ως συστατικού της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, επιτρέπει την επιλογή των κατάλληλων φυλών ή την ανάπτυξη νέων τύπων, που να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, στις οποίες περιλαμβάνονται και η κλιματική αλλαγή, η νέα γνώση σχετικά με τις διατροφικές απαιτήσεις του ανθρώπου, καθώς και αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στις ανάγκες της κοινωνίας.

Οι συντονισμένες δράσεις διατήρησης και αξιοποίησης των φυλών των αγροτικών ζώων έχουν υψηλή προτεραιότητα στην αγροτική πολιτική της ΕΕ, σε συνδυασμό με τη στροφή της κτηνοτροφικής παραγωγής προς την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, δεδομένου ότι οι φυλές αυτές αποτελούν τη βάση παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, σε περιοχές απαλλαγμένες μολύνσεων, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Επομένως, σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, υπάρχει η ανάγκη να εργαστούν μαζί όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων, για τον καθορισμό σαφών θέσεων ως προς τις προτεραιότητες δράσης για τη διατήρηση και αξιοποίησή τους.

Στον κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και σύντομη περιγραφή των Ελληνικών Φυλών Αγροτικών Ζώων. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία των ζωικών γενετικών πόρων και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Εστιακού Σημείου Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος του FAO για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών ζώων.

Φυλές αγροτικών ζώων Ελλάδας

Ανάλογα με τον πληθυσμό των ζώων, τον αριθμό, δηλαδή, των θηλυκών ζώων αναπαραγωγής, όπως καταγράφηκε το 2015, η φυλή εντάσσεται στην κατηγορία εκτός κινδύνου, απειλούμενη, σε κρίσιμη κατάσταση ή σε κατάσταση εξαφάνισης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ