ΠΟΛΙΤΙΚΗ

DiEM25: Έξι από τις δώδεκα θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (SE) κηρύχθηκαν κενές και θα πληρωθούν μέσω εσωτερικών εκλογών

Σε συμφωνία με τις Οργανωτικές Αρχές του DiEM25, έξι από τις δώδεκα θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (SE) κηρύχθηκαν κενές και θα πληρωθούν μέσω εσωτερικών εκλογών.
Η ΣΕ συντονίζει τις εκδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις και τις εκστρατείες που προτείνονται από τους συμβούλους, τα μέλη, τις ΑΟ, ή το Επικυρωτικό Συμβούλιο (VC), οργανώνει την εσωτερική πολιτική εργασία και προετοιμάζει τις εσωτερικές ψηφοφορίες, ενεργεί γρήγορα ανταποκρινόμενη στα γεγονότα και διαχειρίζεται τις δημόσιες εμφανίσεις του DiEM25.
Τα έξι μέλη της αρχικής ΣΕ που αποσύρονται (διατηρώντας το δικαίωμά τους να επαναλάβουν τα καθήκοντά τους) είναι:

Γιάνης Βαρουφάκης
Srecko Horvat
Lorenzo Marsili
Thomas Siebert
Zoe Gardner
Igor Stokfiszewski
Όσα μέλη του DiEM25 σχεδιάζουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μια θέση στην ΣΕ, θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους τα παρακάτω:

Πέντε προϋποθέσεις
1. Η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται από την ΣΕ στις συναντήσεις, συζητήσεις και διαβουλεύσεις είναι τα Αγγλικά. Η άριστη γνώση της Αγγλικής, λοιπόν, είναι απαραίτητη.
2. Τα μέλη της ΣΕ εργάζονται σκληρά χωρίς οικονομικές απολαβές (σε αντίθεση με τα διορισμένα μέλη που λαμβάνουν μια βασική αποζημίωση) – οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να αφιερώνουν τουλάχιστον τέσσερις ώρες ημερησίως σε δραστηριότητες του DiEM25, κυρίως με οργάνωση στην πράξη.
3. Τα μέλη της ΣΕ συμμετέχουν σε μία, τουλάχιστον, τηλεδιάσκεψη την εβδομάδα και συχνά απαιτείται να ταξιδεύουν σε εκδηλώσεις για λογαριασμό του DiEM25 σε πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις της ΣΕ.
4. Τα μέλη της ΣΕ μπορούν να είναι μέλη πολιτικών κομμάτων, εφόσον δεν κατέχουν εκλόγιμη θέση, π.χ. δεν είναι βουλευτές ή άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοτικοί/περιφερειακοί σύμβουλοι, ή μέλη εκτελεστικής ή κεντρικής επιτροπής κάποιου πολιτικού κόμματος, κλπ
5. Προκειμένου να θέσει κάποια/ος υποψηφιότητα, πρέπει να έχει εγγραφεί ως μέλος του DiEM25 πριν την 1η Ιουνίου 2017. Όσα μέλη εντάχθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία, θα πρέπει να περιμένουν τον επόμενο γύρο εκλογών.
Η υποβολή της υποψηφιότητάς σας αποτελεί δήλωση ότι αποδέχεστε τις πέντε ανωτέρω προϋποθέσεις και δηλώνετε τη συμμόρφωσή σας με αυτές.

Υποβάλλοντας την υποψηφιότητα
Αυτοί που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα οφείλουν να υποβάλλουν τα παρακάτω:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι πάνω από 200 λέξεις)
2. Μια σύντομη δήλωση (όχι πάνω από 300 λέξεις) στην οποία να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν την εκλογή τους στην ΣΕ
3. Ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τα μέλη-εκλογείς του DiEM25 (το περιεχόμενο αφήνεται εξολοκλήρου στην κρίση του υποψηφίου)
4. Ένα ψηφιοποιημένο αντίγραφο επισήμου εγγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου
Τα ανωτέρω, εκτός από το αντίγραφο της ταυτότητας/διαβατηρίου, θα δημοσιευθούν στις εσωτερικές εκλογικές ιστοσελίδες για να μελετηθούν από όλα τα μέλη.
Υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας εδώ.

Χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές ΣΕ 2017
• 25 Ιουνίου: Κάλεσμα για υποβολή υποψηφιοτήτων
• 10 Ιουλίου: Η εκλογική ιστοσελίδα με τα βιογραφικά, τις σύντομες δηλώσεις και τα βίντεο των μέχρι τότε υποψηφίων ενεργοποιείται – παραμένοντας, παράλληλα, ανοιχτή για τη δημοσίευση περαιτέρω υποψηφιοτήτων
• 25 Ιουλίου: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων
• 1 Αυγούστου: Εκκίνηση ψηφοφορίας
• 25 Αυγούστου: Κλείσιμο ψηφοφορίας και ανακοίνωση αποτελεσμάτων λίγο μετά

Erik Edman και Judith Meyer
Συντονιστές Εθελοντών

Diem25