ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας European Sustainable Energy Week (EUSEW)

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) ξεκίνησε το 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διοργανώνεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας.
Η EUSEW αποτελεί πλέον ετήσιο θεσμό μιας μακράς σειράς δραστηριοτήτων, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη. Συγκεντρώνει τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις ΜΚΟ και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ώστε να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και συνέργιες που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μετάβαση προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Φέτος, η EUSEW θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες, 19-25 Ιουνίου, με το μήνυμα «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους». Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω δράσεις της EUSEW:
• Δημιουργία ή παρακολούθηση μιας Ημέρας Ενέργειας,
• Διαγωνισμός για τα Βραβεία Βιώσιμης Ενέργειας,
• Παρουσίαση ή συμμετοχή στο Χώρο Δικτύωσης,
• Διοργάνωση σεμιναρίου ή παρουσίασης στο Συνέδριο Πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.eusew.eu/

Econews