ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ολόκληρη η θαλάσια περιοχή του Αμβρακικού εντάσσεται στη Natura

Την ανάγκη να στηριχτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηπείρου στα περιβαλλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο Ηπείρου στα Ιωάννινα.

«Τομείς όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουρισμός και η μεταποίηση, εξαρτώνται και συνδέονται με το περιβάλλον και την ιδιαίτερη αξία των πόρων της περιοχής και συνεπώς, όλες οι περιοχές αξίας περιβάλλοντος της Ηπείρου όπως είναι η λίμνη Παμβώτιδα, ο ποταμός Καλαμάς, ο Αμβρακικός κόλπος, η Πίνδος, τα Τζουμέρκα, η ακτή του Ιονίου κ.ά., απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις, διότι, εδώ και χρόνια, η υποτίμηση του περιβάλλοντος λειτούργησε ως τροχοπέδη με δυσμενείς επιπτώσεις στην ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Για τη λίμνη Ιωαννίνων (Παμβώτιδα), ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι το υπουργείο είναι πλέον στη φάση της τελικής επεξεργασίας του σχεδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο πρόκειται να είναι έτοιμο στα τέλη του 2017. Με την έκδοσή του, θα υπάρχουν πλέον ξεκάθαρες χρήσεις γης, και θα τεθούν οι βάσεις για την αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης, από το οποίο εξαρτάται άμεσα η τοπική οικονομία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο κ. Φάμελλος προανήγγειλε εντός του επόμενου μήνα την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία θα επεκτείνει τα όρια της περιοχής NATURA, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται όλη η θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, ενώ θα εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), ώστε να γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων μέσα από ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης, για τη σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος (ΠΔ) με ξεκάθαρες χρήσεις γης, επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες, καθώς και σύνταξη σχεδίου διαχείρισης που θα βασίζεται στην ΕΠΜ και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος.

Για τις ιχθυοκαλλιέργειες στο Δέλτα του Καλαμά και σε λιμνοθάλασσες του νομού Θεσπρωτίας, όπως είναι το Ρηχό και η Βάτατσα, το ΥΠΕΝ μαζί με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την τροπολογία (12/10/2017) που πέρασε σε νόμο του ΥΠΑΑΤ, διασφαλίστηκε η συνέχισή της δραστηριότητας και επιλύθηκαν θέματα εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία πλέον επιτρέπεται σε Καταφύγια ‘Αγριας Ζωής (ΚΑΖ) σε λιμνοθάλασσες. Με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες της Περιφέρειας μπορούν να προβούν σε συνέχιση των μισθώσεων ιχθυοτροφικής εκμετάλλευσης των λιμνοθαλασσών εντός καταφυγίων άγριας ζωής.

Σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Περιφέρεια Ηπείρου, ο αν. υπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες για το 97% της έκτασης της ΠΕ Ιωαννίνων και το 3% της έκτασης της ΠΕ Πρέβεζας, ενώ υποβλήθηκαν 3181 αντιρρήσεις στην ΠΕ Ιωαννίνων και 43 στην ΠΕ Πρέβεζας, που θα εξεταστούν από τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων. Κατά την επόμενη φάση ανάρτησης, η οποία θα ξεκινήσει 30 Οκτωβρίου 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, θα γίνει ανάρτηση ενός μικρού μέρους χαρτών για την ΠΕ Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα). Οι υπόλοιποι χάρτες της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕ ‘Αρτας, ΠΕ Θεσπρωτίας (εκτός του προκαποδιστριακού ΟΤΑ Ηγουμενίτσας), ΠΕ Πρέβεζας (εκτός προκαποδιστριακού ΟΤΑ Πρέβεζας) προκηρύχθηκαν πρόσφατα και αναμένεται να καταρτιστούν το επόμενο διάστημα, με τελικό στόχο την ανάρτησή τους στις αρχές του 2019.

Αναφέρθηκε, επίσης, στα ζητήματα της χάραξης του δικτύου πεζοπορικών μονοπατιών Ηπείρου, μήκους 375 χλμ., της ενίσχυσης των παραδασόβιων ΟΤΑ με την προμήθεια καυσόξυλων χαμηλού κόστους, με την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου (10/10/2017) που τροποποίησε τα κριτήρια κατανομής επιπρόσθετης ξυλείας για ατομικές ανάγκες, εντάσσοντας νέες περιοχές και αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων, τα θέματα των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, που θεσπίστηκαν τον Ιούλιο του 2017 και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της κτηνοτροφίας της Ηπείρου, αλλά και τα μέτρα του προγράμματος «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων», προϋπολογισμού 81,8 εκ. ευρώ.

Στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι στην Περιφέρεια της Ηπείρου υπάρχουν οικισμοί, όπου επείγει η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και η διαχείριση των λυμάτων περιμετρικά της λίμνης Παμβώτιδας, που αποτελεί πάγιο αίτημα της περιοχής και αποτελούν προτεραιότητα κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν εξυπηρετείται από σύγχρονες υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αλλά στηρίζεται στην υγειονομική ταφή, και το κενό πρέπει να καλυφθεί άμεσα κατά προτεραιότητα με τη μονάδα αποβλήτων που κατασκευάζεται, σημείωσε ο κ. Φάμελλος. Ταυτόχρονα, η καθαρή ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ηπείρου δεν υπερβαίνει σήμερα το 5%, κατά μέσο όρο. Προκειμένου να πολλαπλασιαστεί η ανακύκλωση, πρέπει να αναβαθμιστεί η λειτουργία των δήμων και της κοινωνίας, αλλά και να αυξηθεί η χρηματοδότηση, με το νέο νόμο που συζητείται στη Βουλή, αλλά και η απόδοση. Ο στόχος είναι να φτάσει η ανακύκλωση στο 50%.

«Το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της Ηπείρου, αποτελεί το βασικό εργαλείο περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και την μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας», τόνισε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε πως παράλληλα με τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) πρέπει να προχωρήσουμε από το ΠΕΠ Ηπείρου στην κατασκευή 3 μονάδων βιοαπόβλητων για να εφαρμόσουμε το 2018 την χωριστή συλλογή οργανικών απορριμμάτων σε όλους τους ΟΤΑ.

«Για να πάψει η Ήπειρος να κατατάσσεται στις φτωχότερες Περιφέρειες της Ευρώπης, δεν αρκεί μόνο η βούληση και τα εργαλεία που αναπτύσσονται κεντρικά από την Πολιτεία. Χρειάζεται επίσης και η βούληση και η δέσμευση της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και των πολιτών. Πρέπει όλοι μαζί, με οργανωμένο, συντεταγμένο και θεσμικό τρόπο, να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και να δουλέψουμε μαζί, για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό και τους πόρους της Ηπείρου και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος.

Πηγή: tovima.gr