BUSINESS ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Σειρά δράσεων στήριξης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική δυναμικού χαρακτήρα, με δράσεις στήριξης της Επιχειρηματικότητας για το επόμενο εξάμηνο που θα κορυφωθεί μέσα στο 2018, έχει σχεδιάσει και ήδη εκπονεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωρώντας με γνώμονα τη διασφάλιση και αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων και διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια έχει ήδη εξασφαλίσει και διαχειρίζεται προγράμματα και πόρους ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω διαφόρων εργαλείων χρηματοδότησης που μπορούν να στηρίξουν δράσεις και έργα.

Προσφάτως, δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή, για την έγκριση της πρωτοποριακής πρότασης που είχε γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (μετά από έγκριση από το ανώτατο συλλογικό όργανο, το Περιφερειακό Συμβούλιο), που αφορά στη ανάληψη της διαχείρισης από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενός προγράμματος προϋπολογισμού περίπου 29 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχή μας.

Έτσι με την απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού αναλαμβάνει το ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

«Στηριζόμαστε στα πόδια μας, στους εργαζόμενούς μας, στις κολώνες που κρατούν στιβαρά στις πλάτες τους ολόκληρη την Περιφέρειά μας, γιατί δίχως αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με αυτές τις βάσεις πάμε γερά να στηρίξουμε και την μικρομεσαία επιχείρηση, που πλήττεται βάναυσα από την κρίση. Η επιχειρηματικότητα και η ενίσχυσή της, παραμένει ως βασική πολιτική προτεραιότητά μας, αφού από εκεί εξαρτάται η ανασυγκρότηση της χώρας μας, της Περιφέρειάς μας, της περιοχής μας, της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρας.

Οι νέες δράσεις στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, θα αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων από το Ε.Π., με στόχο την ενίσχυση των ΜμΕ και της παραγωγικής βάσης της περιοχής μας μέσα από τέσσερις στοχευμένες δράσεις:

Καινοτομική Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικότητα νέας γενιάς,
Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων,
Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των ΜμΕ της ΠΔΕ,
Ανταγωνιστικότητα νεοφυών ή πολύ Μικρών επιχειρήσεων.
Συντονισμός επόμενων κινήσεων

Στη διάρκεια σύσκεψης στο γραφείο του Περιφερειάρχη, συντονίστηκαν οι επόμενες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν από τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσει άμεσα η προδημοσίευση και η διαβούλευση που είναι αναγκαία για την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων για τις δράσεις που αναλαμβάνει.

Θα ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, η προκήρυξη για τον τοπικό ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των τεσσάρων υπόλοιπων δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του μεγέθους των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων – επιχειρήσεις ανακύκλωσης», ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας.

Προχωρά η προδημοσίευση της πρώτης δράσης ύψους 3,1 εκατ. ευρώ

Όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι έτοιμη να προχωρήσει άμεσα στην προδημοσίευση της δράσης για την «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των ΜμΕ της ΠΔΕ», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,1 εκατομμύριων ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά υφιστάμενες ΜμΕ και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και πρόσθετα επιδιώκει (ως συνέχεια των προγραμμάτων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων») να βελτιώσει και να προσαρμόσει στις τοπικές ανάγκες ένα εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν – ισχυροποιήσουν εταιρικές δομές και προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των επιχειρηματικών – παραγωγικών δραστηριοτήτων τους.

Μέσα στον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα γίνει η προδημοσίευση και εντός φθινοπώρου θα ξεκινήσει και η διαδικασία της διαβούλευσης με συναντήσεις και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να βγει και η προκήρυξη.

Ποιοι συμμετείχαν

Στη σύσκεψη εκτός από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρα, συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας, η Εκτελεστική Γραμματέας της ΠΔΕ Διονυσία Μαράτου, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Άλκηστις Σταθοπούλου, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας, ο προϊστάμενος της Μονάδας Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΕΥΔ/ΕΠ Βαγγέλης Γεωργίου και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Λυκούργος Σταματελάτος.

Πηγή: Σειρά δράσεων στήριξης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα – PatrasTimes.gr