ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελεγκτικό Συνέδριο – Παράνομες οι περικοπές συντάξεων του 2019

H Ολομέλεια του Ελεγκτικού γνωμοδοτεί εκ των προτέρων ότι οι επικείμενες μειώσεις είναι αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πριν αυτές ψηφιστούν από τη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σώμα γνωμοδότησε ότι είναι αντίθετες στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) οι περικοπές των κυριών και επικουρικών συντάξεων κατά 18% από το 2019 όπως συμφώνησε η Κυβέρνηση με τους δανειστές.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τονίζει ότι οι περικοπές ενδεχομένως να προσκρούουν στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.

Στο σκεπτικό αναφέρεται επίσης ότι το νομοσχέδιο προβλέπει περικοπές συντάξεων μετά από δύο χρόνια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετική αναλογιστική μελέτη όπως προβλέπει η νομοθεσία και η νομολογία των Ελληνικών δικαστηρίων.

Όπως είναι γνωστό, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωμοδοτεί υποχρεωτικά επί κάθε νομοσχεδίου που αφορά συνταξιοδοτικά θέματα του Δημοσίου τομέα. Ωστόσο, η άποψή του δεν έχει δεσμευτική παρά μόνο γνωμοδοτική ισχύ.

Όπως έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους δανειστές, από την 1.1.2019 περικόπτεται η προσωπική διαφορά στις κύριες συντάξεις ως 18% καθώς και μέρος των επικουρικών αν δεν συμπληρώνεται το απαιτούμενο ποσό περικοπής.

Η μέση μείωση της σύνταξης θα είναι 9% σε κύριες και επικουρικές. Το μέτρο θα θίξει πάνω από 1.000.000 συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη πάνω από 700 ευρώ. Οι απώλειες θα αρχίζουν από λίγα ευρώ έως και πάνω από 300 ευρώ το μήνα. Η συνολική μείωση της σύνταξης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 18%. Άρα χάνονται μία ως δύο συντάξεις το χρόνο.

TheToc.gr