ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΤΡΑ

Νέα Αυξημένα τιμολόγια των Πατρινών καταναλωτών της ΔΕΗ από το 2018

Mικρές αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος από τις αρχές του νέου έτους και λίγο μεγαλύτερες για τα επόμενα πέντε χρόνια φέρνει η εκκαθάριση του λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) της περιόδου 2012-2015.

Η εκκαθάριση, που αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ ΔΕΗ και ΡΑΕ αλλά και μνημονιακή δέσμευση, ολοκληρώνεται την προσεχή Δευτέρα και μαζί το σχέδιο της ΡΑΕ για τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει για τους καταναλωτές αλλά και της νέας μεθοδολογίας χρεώσεων που θα διορθώνει υπέρμετρες επιβαρύνσεις από τις αυξημένες καταναλώσεις ρεύματος τους θερινούς και χειμερινούς μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», η ΡΑΕ περιορίζει τα ανακτήσιμα ποσά για ΥΚΩ της περιόδου 2012-2015, από τα 735 εκατ. ευρώ που διεκδικεί η ΔΕΗ στα 350-400 εκατ. ευρώ, κι αυτό γιατί δεν αναγνωρίζει κάποιες δαπάνες που εμφανίζει η ΔΕΗ και συνδέονται με την περιουσιακή της βάση στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος των ΥΚΩ της εξεταζόμενης περιόδου σε ποσοστό 89,49% καλύπτει την επιπλέον δαπάνη της ΔΕΗ, ώστε οι κάτοικοι και όλες οι επιχειρήσεις των μη διασυνδεδεμένων νησιών που τροφοδοτούνται με πετρελαϊκές μονάδες υψηλού κόστους να έχουν την ίδια τιμή ηλεκτρικού ρεύματος με την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Το σχέδιο της ΡΑΕ προβλέπει ανάκτηση του κόστους των 350-400 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 5ετίας, με έναρξη τις αρχές του 2018.

Ο σχεδιασμός είναι οπισθοβαρής, προκειμένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι επιβαρύνσεις στους καταναλωτές τα πρώτα χρόνια. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μεταφέρονται για μετά το 2020, σύμφωνα όμως με τη ΡΑΕ, το συνολικό κόστος για ΥΚΩ που θα καταβάλλουν οι καταναλωτές από τότε και μετά θα είναι μειωμένο λόγω της διασύνδεσης των Κυκλάδων και της Κρήτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, συνολικά για την περίοδο 2012-2015 δαπάνησε το ποσό των 3,22 δισ. ευρώ για Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, δηλαδή το κόστος για την ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών και την επιδότηση των κοινωνικών τιμολογίων.

Από αυτά, ποσό 2,34 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στο κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών, τα 161,5 εκατ. ευρώ για την επιδότηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και τα 43,5 εκατ. ευρώ για την επιδότηση του τιμολογίου πολυτέκνων. Τα κρατικά έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το πετρέλαιο που καταναλώθηκε στα νησιά την περίοδο 2012-2015 ανήλθαν σε 511,3 εκατ. ευρώ και ο αντίστοιχος ΦΠΑ σε 324,3 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΡΑΕ αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση προς τα συναρμόδια υπουργεία για την απαλλαγή του ΕΦΚ των καυσίμων που προορίζονται για την ηλεκτροδότηση των νησιών, με στόχο την ελάφρυνση του κόστους των ΥΚΩ.

Την επόμενη εβδομάδα η ΡΑΕ αναμένεται να εισηγηθεί στον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη και την πρότασή της για την αναμόρφωση της μεθοδολογίας χρέωσης των ΥΚΩ στις οικιακές καταναλώσεις. Η μεθοδολογία που θα προτείνει θα διατηρεί την κλιμακωτή χρέωση που ισχύει και σήμερα, με κάποιες αλλαγές ως προς το εύρος αυτών, αλλά ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με την υψηλή χρέωση της επόμενης κλίμακας μόνο για την ποσότητα ενέργειας που υπερβαίνει την προηγούμενη και όχι από την πρώτη κιλοβατώρα, όπως συμβαίνει σήμερα.

Αν κάποιος καταναλώνει σήμερα 2.000 κιλοβατώρες και η κατανάλωσή του αυξηθεί έστω για 2 κιλοβατώρες, θα πληρώσει αυξημένη χρέωση για ΥΚΩ για το σύνολο της κατανάλωσης, ενώ με βάση τη νέα μεθοδολογία μόνο για τις 2 επιπλέον κιλοβατώρες.

Πηγή: PatrasTimes