ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Μεσολόγγι: Υπογράφηκε η ένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου

Εντάχθηκε και επίσημα πλέον στο ΕΣΠΑ το δεύτερο μεγάλο έργο της ΟΧΕ, το Αρχαιολογικό Μουσείο που θα γίνει στο Μεσολόγγι και θα στεγάζεται στο «Ξενοκράτειο».

Την ένταξη του έργου ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, παρουσία του δημάρχου Μεσολογγίου Ν. Καραπάνου, του αντιδημάρχου αρμοδίου για την ΟΧΕ Παν. Σταράμου, της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Ολ. Βικάτου, της αντιπεριφερειάρχη Χρ. Σταρακά και υπηρεσιακών παραγόντων. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη το όραμα της Περιφέρειας για το Μεσολόγγι αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά, περνώντας μέσα από την ΟΧΕ που αποτελεί έναν συνολικό σχεδιασμό.

Το επόμενο βήμα είναι η δημοπράτηση του έργου, η οποία θα γίνει σύντομα μετά την ολοκλήρωση των τυπικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών, από την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι είναι το πρώτο έργο που εντάσσεται πανελλαδικά στο πλαίσιο της ΟΧΕ. Έχει προϋπολογισμό 3,7 εκατ. ευρώ και όταν ολοκληρωθεί θα φιλοξενήσει τα σημαντικότερα ευρήματα από την ανασκαφή στην Ιόνια Οδό που είναι πολλά και αυτή τη στιγμή φυλάσσονται και συντηρούνται στις αποθήκες της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

 

Το έργο

To έργο αφορά την  αποκατάσταση του Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και τη μετατροπή του από σχολικό κτήριο σε μουσειακό χώρο, με πρόβλεψη για τη δημιουργία και  οργάνωση μόνιμης έκθεσης αρχαιολογικών συλλογών.  Είναι το πρώτο από τα έργα της στρατηγικής Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  με προϋπολογισμό 3.700.000€.

Το έργο ανήκει στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού, η οποία αποτελεί ένα νέο οικο-αναπτυξιακό και χωροταξικό πρότυπο βασισμένο στο ενδογενές ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή του υδάτινου στοιχείου στην ταυτότητα και οικονομία της περιοχής.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω τριών υποέργων:

Α) «Αποκατάσταση «Ξενοκρατείου» διατηρητέου κτηρίου και αλλαγή χρήσης του σε χώρο μουσείου», π/υ:2.600.000€. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου με  ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία – διαγωνισμό. Πρόκειται για εργασίες επισκευής κτηρίου και συγκεκριμένα: α) συντήρηση, ενίσχυση, αποκατάσταση στέγης και δαπέδων, β) επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση κουφωμάτων, γ) ελαιοχρωματισμοί, δ) στατική ενίσχυση (πλαγιοθεμελιώσεις στο σύνολο των τοιχοποιιών, ενέματα με κάναβο, οπλισμένο επίχρισμα εσωτερικά – ημιοπλισμένο εξωτερικά, ενίσχυση με μεταλλικά ή ξύλινα στοιχεία στην οροφή του ισογείου και στο φέροντα οργανισμό της στέγης), ε) Η/Μ εγκατάσταση.

Β) «Δημιουργία – Οργάνωση μόνιμων συλλογών Ξενοκρατείου», π/υ: 520.000€. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος. Το υποέργο περιλαμβάνει εργασίες εγκατάστασης και οργάνωσης έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων και εργασίες συντήρησης αρχαίων αντικειμένων.

Γ) «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών Ξενοκρατείου», π/υ: 580.000€. Το υποέργο Θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία – διαγωνισμό. Στο υποέργο περιλαμβάνεται την προμήθεια προθηκών, πετασμάτων – κατασκευών, στηριγμάτων και βάσεων αντικειμένων, ο σχεδιασμός και η παραγωγή εποπτικού υλικού (λεζάντες, κειμενο-λεζάντες, αρχαιολογικός οδηγός, ενημερωτικά φυλλάδια, φυλλάδια Braille, εκπαιδευτικά έντυπα και υλικό, συμβατικά εποπτικά μέσα έκθεσης, ψηφιακές και πολυμεσικές εφαρμογές, παραγωγή πινακίδων Braille) και ο εξοπλισμός εργαστηρίων, αποθηκών, γραφείων κλπ.

 

Το Χρονοδιάγραμμα

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2020. H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του χώρου με το προσωπικό φύλαξης που διαθέτει, ενώ θα μεριμνήσει μελλοντικά και για τις ενδεχόμενες ανάγκες συντήρησης των εκθεμάτων από το προσωπικό της Εφορείας.

 

Σύγχρονος εξοπλισμός

Η έκθεση θα διαθέτει τον απαραίτητο, σύγχρονο εκθεσιακό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, εποπτικό υλικό (έντυπο και ψηφιακό), πολυμεσικές εφαρμογές, ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός και ικανός να επισημάνει  στους επισκέπτες τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας, συμβάλλοντας έτσι μαζί με τα άλλα έργα της στρατηγικής Ο.Χ.Ε, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην παρούσα προγραμματική περίοδο, στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής για ολοκληρωμένες πολιτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την καθιστούν ελκυστική για συνέργειες στις επενδύσεις που στηρίζονται στα διαρθρωτικά και επενδυτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Πηγή: Aixmi-news.gr