ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Diem25 – Για την οικολογική καταστροφή στο Σαρωνικό

Το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου “Αγία Ζώνη” και η οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε στο Σαρωνικό φέρνουν στην επιφάνεια πολύ σημαντικά ζητήματα που αναδεικνύονται και από τους εργαζομένους του κλάδου:

Τι αξιοπιστία έχουν τα πιστοποιητικά αξιόπλοου που λαμβάνουν τα πλοία;
Σε ποιο βαθμό πρέπει ένας κερδοφόρος κλάδος όπως η ναυτιλία να επενδύει στην ανανέωση και συντήρηση του στόλου και κατά πόσο αυτό πρέπει να παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των πλοιοκτητών ;
Πόσο επαρκή είναι τελικά τα σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης των θαλάσσιων ατυχημάτων που εκπονεί το υπουργείο;

Το πόρισμα των αρμόδιων υπηρεσιών πρέπει να βγει σύντομα στη δημοσιότητα, οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης να γίνουν έγκαιρα ανεξαρτήτως κόστους και οι πληγέντες επαγγελματίες αλιείς να στηριχθούν από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρίως πρέπει το κράτος να διασφαλίσει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα δουλεύουν σωστά ώστε να προλαμβάνονται αλλά και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα παρόμοια περιστατικά.
Δεν είναι δυνατόν στο όνομα της ανταγωνιστικότητας να περνά σε δεύτερη μοίρα η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος

Πηγή: Diem25