NEWS ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επενδυτικά σχέδια στην υδατοκαλλιέργεια

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα: α) 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» και β) 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης για το μέτρο 3.2.2 ανέρχεται σε περίπου 53,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε: 1) Παραγωγικότητα: Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. 2) Διαφοροποίηση: Αφορά τη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών. 3) Εκσυγχρονισμό: Αφορά τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. 4) Υγεία των ζώων: Αφορά τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές. 5) Ποιότητα των προϊόντων: Αφορά επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. 6) Αποκατάσταση: Αφορά την αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης. 7) Συμπληρωματικές δραστηριότητες: Αφορά τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης για το μέτρο 4.2.4 ανέρχεται σε περίπου 3,08 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε: 1) Ενεργειακή απόδοση: Αφορά επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. 2) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Αφορά επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιλέξιμες ενέργειες. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι στόχοι των μέτρων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως:

Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.

Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.

Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.

Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.

Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμοι φορείς. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των μέτρων 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές οργανώσεις, καθώς επίσης και ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση έργου και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος του. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, ενώ ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητα, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων. Επιπλέον τα έργα που υλοποιούνται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά» λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός – ποσοστά χρηματοδότησης. Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζονται τα δύο (2) έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης. Και τα δύο μέτρα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που κυμαίνεται από 30%-100% ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, την περιοχή υλοποίησης του έργου καθώς και την κατηγορία του δικαιούχου (δημόσιος φορέας, επιχείρηση, ένωση παραγωγών κ.λπ.). Το υπόλοιπο μη επιδοτούμενο μέρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού καλύπτεται από τον φορέα ως ιδιωτική συμμετοχή.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑλΘ 2014-2020).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους έως 10/1/2018.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Πηγή: Πρόγραμμα ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια στην υδατοκαλλιέργεια – ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ* – kathimerini.gr