NEWS ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας

ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ

Σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ τίθεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των οικιστών του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την νέα ενιαία τιμή μονάδας παραχώρησης των εργατικών κατοικιών ανά την επικράτεια, η οποία έχει ορισθεί στα 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι δικαιούχοι στους οποίους έχουν χορηγηθεί οριστικοί τίτλοι παραχώρησης κατοικίας δικαιούνται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2017, ενώ οι δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια χρήσης έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής μέχρι την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου της κατοικίας τους (θα ειδοποιηθούν σχετικά από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ).
Στην ΥΑ13097 (ΦΕΚ 1403Β/25.04.17, ΦΕΚ 1892Β/31.05.17, ΑΔΑ:6ΥΝΗ465Θ1Ω-1ΔΣ) προβλέπεται η δυνατότητα εξάμηνης παράτασης της παραπάνω προθεσμίας, υπό προϋποθέσεις.

Αναλυτικά:

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται το www.oaed.gr και στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ». Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».

Οι δικαιούχοι επιλέγουν αρχικά την κατηγορία στην οποία υπάγονται με βάση το είδος του παραχωρητηρίου τους. Δηλαδή αν πρόκειται για:

Δικαιούχο με προσωρινό παραχωρητήριο (συμφωνητικό χρήσης)

Δικαιούχο με οριστικό παραχωρητήριο, στο οποίο η προβλεπόμενη διάρκεια αποπληρωμής είναι σε ισχύ (είτε έχει εξοφλήσει την κατοικία του, είτε είναι ενήμερος, είτε είναι μη ενήμερος στις καταβολές του) ή

Δικαιούχο με οριστικό παραχωρητήριο στο οποίο ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής έχει παρέλθει και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προϋπόθεση υπαγωγής του δικαιούχου στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση στην παραχωρηθείσα κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η ιδιοκατοίκηση διαπιστώνεται κατόπιν σχετικών ελέγχων της Υπηρεσίας. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να διατηρήσει το καθεστώς ιδιοκατοίκησης μέχρι και πέντε έτη από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης εάν έχει οριστικό παραχωρητήριο (με ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές) και για 10 έτη από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου εάν πρόκειται για δικαιούχο με προσωρινό παραχωρητήριο. Στις ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν και οικιστές που νοικιάζουν την κατοικία τους, εφόσον τους έχει παρασχεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του τ.ΟΕΚ ή του ΟΑΕΔ νόμιμη άδεια εκμίσθωσης (οφείλουν να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τη σχετική απόφαση). Εάν δεν έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση του ΔΣ αλλά νοικιάζουν την κατοικία τους, μπορούν να καταθέσουν αιτιολογημένη αίτηση προς τον ΟΑΕΔ, συνοδευόμενη από ανάλογα δικαιολογητικά για να εξετασθεί από το ΔΣ η αποδοχή ή όχι της ενοικίασης.

Οι δικαιούχοι με οριστικό παραχωρητήριο που εντάσσονται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, δεν δύνανται να προχωρήσουν σε πώληση ή εκμίσθωση της κατοικίας τους για διάστημα πέντε ετών από την ένταξή τους (έκδοση εγκριτικής απόφασης), ενώ οι δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια για διάστημα 10 ετών από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου.

Για τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα δέσμευσης εξακολουθεί να υφίσταται η εγγεγραμμένη υπέρ του ΟΑΕΔ υποθήκη στο ακίνητο. Η δέσμευση αίρεται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου εφόσον αυτός καταβάλει το ποσό το οποίο ωφελήθηκε μέσω της ρύθμισης (από την διαφορά τιμής μονάδος, τις εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου, τις εκπτώσεις ταχύτερης αποπληρωμής).

Σημειώνεται ότι η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της ΥΑ13097 δεν συνεπάγεται την άμεση έκδοση οριστικού παραχωρητηρίου για τους δικαιούχους που κατά την υπαγωγή τους κατέχουν προσωρινό παραχωρητήριο, κατοχυρώνεται όμως πάραυτα η νέα ενιαία τιμή μονάδας κατοικίας των 304,41 ευρώ/τ.μ. χρεούμενης επιφάνειας.

Με την αίτηση του ο δικαιούχος ζητάει να λάβει τη νέα ενιαία τιμή των 304,41 ευρώ/τ.μ., εφόσον του έχει ανακοινωθεί (δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια) ή του έχει χρεωθεί (δικαιούχοι με οριστικά παραχωρητήρια) μεγαλύτερη τιμή μονάδος χρεούμενης επιφάνειας κατοικίας. Στις δε περιπτώσεις που με απόφαση της Διοίκησης του τ.ΟΕΚ ή του ΟΑΕΔ έχει ανακοινωθεί στον δικαιούχο τιμή παραχώρησης χαμηλότερη των 304,41 ευρώ/τ.μ. θα εφαρμοστεί αυτή η χαμηλότερη τιμή.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την Υπουργική Απόφαση, πέραν της νέας ενιαίας μειωμένης τιμής παραχώρησης οι δικαιούχοι μπορούν επίσης μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για:
Επιμήκυνση αποπληρωμής της οφειλής τους στις 360 δόσεις εφόσον στο οριστικό παραχωρητήριο (του οποίου η διάρκεια αποπληρωμής είναι σε ισχύ) είχε καθοριστεί μικρότερο διάστημα. Στους δικαιούχους με προσωρινό παραχωρητήριο ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής της οφειλής ορίζεται σε 360 δόσεις.

Πρόσθετο χρόνο αποπληρωμής διάρκειας έως 10 ετών που χορηγείται στους δικαιούχους με οριστικό παραχωρητήριο όπου ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου που προβλέπονται για τις ευπαθείς ομάδες και για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (ποσοστό 20% για περιπτώσεις Συνταξιούχων, Χήρων με προστατευόμενο μέλος-παιδί, Μονογονεϊκών οικογενειών, Οικογενειών με μέλος ΑμΕΑ, Οικογενειών με τρία έως τέσσερα προστατευόμενα μέλη-παιδιά ηλικίας έως 21 ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν και 50% για πολύτεκνους με πέντε προστατευόμενα τέκνα και άνω).

Επιπλέον εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής της νέας οφειλής (ποσοστό 50% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 50% της οφειλής του εντός ενός έτους, 40% εάν καταβάλει το 60% της οφειλής εντός πέντε ετών και 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός 10 ετών).
Μείωση τόκων υπερημερίας κατά ποσοστό 50% που προβλέπεται για τις κατηγορίες (μη ενήμερων) δικαιούχων με οριστικά παραχωρητήρια.

Αναστολή πληρωμής τμηματικά για έξι έως και 36 μήνες, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος (ανεργία, ασθένεια, απώλεια μέλους της οικογένειας, φυσική καταστροφή κ.ά.).

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώρηση της αίτησής τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού η προσέλευση στις κατά τόπους Υπηρεσίες θα γίνει κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Πηγή: tribune.gr