ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις προσωπικού από το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Πρόσληψη Προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διμήνου χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα…
δώδεκα μηνών.
Την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού οχτώ (8) ατόμων σύνολο ήτοι: μία (1) ΠΕ Νηπιαγωγών, τρείς (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, μία (1) ΔΕ Μαγείρων και τρείς (3) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π. . . «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». Οι παραπάνω θέσεις θα επιβαρύνουν τον ΚΑ15-6041 με το ποσό των 20.800,00 ευρώ για το οικ. Έτος 2016.

Τα άτομα αυτά θα προσληφθούν από το Μάρτιο 2016.

Πηγή: aktiovonitsapress.blogspot.gr