ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε γιατί δεν πρέπει να ρίχνουμε σκουπίδια και πλαστικά μέσα στις θάλασσες..

καταστροφή του περιβάλλοντος, σκουπίδια στις θάλασσες
καταστροφή του περιβάλλοντος, σκουπίδια στις θάλασσες