ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αιτωλοακαρνανία: Δύο νέα αιολικά πάρκα

Θετική γνωμοδότηση από την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δύο νέα αιολικά πάρκα στην περιοχή των δήμων Αμφιλοχίας και Ναυπακτίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για «Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 16 MW στις θέσεις «Βελανιδιά», «Ζαφήρη» και «Πηγαδούλα», της ∆.Ε. Αμφιλοχίας του ∆ήμου Αμφιλοχίας και της ∆.Ε. Μεδεώνος του ∆ήμουΑκτίου – Βόνιτσας» και για «Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 6 MW στη θέση «Ελληνικό», του ∆ήμου Ναυπακτίας». Ο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 16 MW, ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στους ∆ήμους Αμφιλοχίας και Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο αιολικός σταθμός θα αποτελείται από 8 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2 MW η καθεμία.

Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο τμήμα του έργου χωροθετείται εντός της ∆.Ε. Αμφιλοχίας και μόνο 2 ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν εντός της ∆.Ε. Μεδεώνος του ∆ήμου Ακτίου – Βόνιτσας. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Πλησιέστεροι στον αιολικό σταθμό οικισμοί είναι ο Στάνος στα 1225m και η Κατούνα στα 2560m, ενώ η πόλη της Αμφιλοχίας απέχει πάνω από 5Km από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια. Η Εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «Ελληνικό» θα αποτελείται από 3 ανεμογεννήτριες, ονομαστικής ισχύος 2 MW η καθεμία. Η συνολική ισχύς του ΑΣΠΗΕ είναι 6MW. Ένα τμήμα του οικοπέδου εγκατάστασης να βρίσκεται νεντός των ορίων της Τοπικής Ενότητας Βελβίνας μα το κύριο τμήμα του έργου να βρίσκεται εντός των ορίων της ∆ημοτικής Ενότητας Αντιρρίου. Η διασύνδεση του ΑΠ με το ∆ίκτυο θα γίνει μέσω νέας εναέριας διπλής γραμμής Μέσης Τάσης (ΜΤ) με τον Υποσταθμό (Υ/Σ) 20/150KV «Πιτσιναίικα» που θα κατασκευαστεί βόρεια τουέργου . Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «Vatora Ενέργεια Α.Ε.».

Πηγή: dete.gr

Το Ελληνικό Ελαιόλαδο Και Οι Πιστοποιήσεις Του

Business Insider: Ελληνικό Νησί Στα 13 Καλύτερα «Κρυμμένα» Νησιά Στον Κόσμο

Amfilochia.gr – Ειδήσεις και νέα από την Αμφιλοχία και τον νομό Αιτωλοακαρνανίας