ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το νέο γυμνάσιο που προωθεί το υπουργείο Παιδείας

νέο γυμνάσιο , υπουργείο Παιδείας, ενισχυτική διδασκαλία το καλοκαίρι, τρεις ώρες ελεύθερης προτίμησης μαθημάτων
νέο γυμνάσιο , υπουργείο Παιδείας, ενισχυτική διδασκαλία το καλοκαίρι, τρεις ώρες ελεύθερης προτίμησης μαθημάτων

Εξετάσεις μόνο σε τέσσερα μαθήματα, τετράμηνα αντί για τρίμηνα, ενισχυτική διδασκαλία το καλοκαίρι σε μαθητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις και τρεις ώρες ελεύθερης προτίμησης μαθημάτων οι αλλαγές που προωθούνται.

Με νέο προεδρικό διάταγμα έρχονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο, αλλά και τη δομή λειτουργίας των γυμνασίων σε όλη τη χώρα. Σε συνέχεια των εξαγγελιών της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, που διακήρυττε την επιθυμία να “σπάσει” το καθεστώς της ατελείωτης εξεταστικής περιόδου, το προεδρικό διάταγμα αναπροσαρμόζει τη διδακτέα ύλη, μειώνει ριζικά τα εξεταζόμενα μαθήματα στο τέλος κάθε σχολικού έτους και αναδιαρθρώνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προκειμένου όπως ισχυρίζονται από το υπουργείο να προσαρμοστεί στις ικανότητες και τις επιθυμίες των μαθητών.
Από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η εξέταση μόνο σε τέσσερα μαθήματα στην εξεταστική του καλοκαιριού, η μετάβαση σε τετράμηνα αντί τριμήνων, αλλά και η επέκταση της ενισχυτικής εκπαίδευσης σε μετεξεταστέους μαθητές και το καλοκαίρι.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχωρά σε νέο Προεδρικό Διάταγμα για το πλαίσιο λειτουργίας των γυμνασίων. Οι αλλαγές συνοψίζονται στα εξής σημεία:

1. Τα μαθήματα στο γυμνάσιο επεκτείνονται έως τις 31 Μαΐου. Εξεταστική σε 4 μαθήματα

Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι μαθητές/τριες θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους περιορίζονται σε τέσσερα για όλες τις τάξεις (από δώδεκα που όριζε το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα για τη Α’, δεκατρία για τη Β’ και δεκατέσσερα για τη Γ’ τάξη). Αυτά είναι:
α) η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (κοινή εξέταση των δύο κλάδων, της Γλωσσικής Διδασκαλίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας),
β) Μαθηματικά,
γ) Φυσική,
δ) Ιστορία.

2. Θεσπίζονται τετράμηνα σε όλες τις τάξεις

Η σχολική χρονιά χωρίζεται σε δύο τετράμηνα αντί για τρία τρίμηνα, ώστε να διευκολύνει όπως αναφέρει το υπουργείο, καθηγητές και μαθητές. Τα υποχρεωτικά διαγωνίσματα κάθε τετραμήνου μπορούν να διενεργηθούν με μεγαλύτερη άνεση, σημειώνουν από το υπουργείο, ενώ και οι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, ιδίως στο 1ο τετράμηνο, ώστε να γνωρίσουν καλά τους/τις μαθητές/τριες και να σχηματίσουν εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με την επίδοσή τους, αξιοποιώντας πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε τόσα γραπτά τεστ.

3. Ενισχυτική εκπαίδευση και το καλοκαίρι

Η ενισχυτική εκπαίδευση στο γυμνάσιο επεκτείνεται και μετά τη λήξη του έτους με σε όσους μαθητές δεν προαχθούν σε κάποιο μάθημα ή κάποια μαθήματα. Σε αυτούς, το σχολείο θα προσφέρει εντατικά μαθήματα το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και στη συνέχεια θα εξετάζονται σε επαναληπτική εξέταση κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

4. Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος περιγραφικής αξιολόγησης

Σε πειραματικά και σε άλλα σχολεία αντιπροσωπευτικά των διαφόρων περιοχών και τύπων σχολείων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί πιλοτικά η περιγραφική αξιολόγηση, η οποία προσφέρει ουσιαστική ανατροφοδότηση στους/στις μαθητές/τριες και μπορεί να βελτιώσει πραγματικά τη διαδικασία μάθησης. Διευκρινίζεται ότι η περιγραφική αξιολόγηση θα συνοδεύει σε αυτά τα σχολεία την αριθμητική αξιολόγηση.

5. Επιτροπή εξορθολογισμού ύλης

Το προεδρικό διάταγμα προβλέπει τη δημιουργία επιτροπής προκειμένου να εξετασθεί εκ νέου η διδακτέα ύλη και ο όγκος της σε κάθε μάθημα. Στόχος της επιτροπής είναι σύμφωνα με το υπουργείο η διδακτέα ύλη να είναι αντίστοιχη των δυνατοτήτων των μαθητών κάθε ηλικίας, δηλαδή συμβατή με τη μαθησιακή ετοιμότητά τους αλλά και να ακουμπά στα μαθησιακά ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών αυτής της γενιάς, να κινεί την περιέργειά τους. Επιπλέον, επιθυμία του υπουργείου είναι να μπορεί το σχολείο να ολοκληρώνει τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος εντός των ωρών που διατίθενται για το συγκεκριμένο μάθημα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ανακεφαλαιωτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Σε γενικές γραμμές προβλέπεται μείωση της και της ποσότητα των πληροφοριών, με στόχο την “άνεση χρόνου για ενεργητική μάθηση, για μαθητοκεντρικό σχεδιασμό της διδασκαλίας. Άλλωστε, το προεδρικό διάταγμα προβλέπει η ύλη να συνοδεύεται από προτάσεις για δραστηριότητες και project καθώς και πηγές συμπληρωματικού διδακτικού υλικού που μπορούν να υποστηρίξουν τη διερευνητική μάθηση.

Για το συγκεκριμένο θέμα πέρα από γραπτές οδηγίες, το υπουργείο σκοπεύει ενημέρωση των σχολικών συμβούλων όλων των ειδικοτήτων.

6. Τρεις ώρες ελεύθερης επιλογής

Το πρόγραμμα του γυμνασίου έχει ελαφρυνθεί κατά τρεις ώρες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών για προγράμματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας, ενισχυτική διδασκαλία ή ομίλους ενδιαφερόντων.
Το υπουργείο πάντως αναμένεται να διευκρινίσει τον τρόπο που θα αποφασίζεται πώς θα αποφασίζεται η δημιουργική απασχόληση με σχετική εγκύκλιο. Επίσης αυτό το τρίωρο μπορεί να αξιοποιηθεί για συνεδριάσεις του συλλόγου των εκπαιδευτικών, για συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας ή του ίδιου τμήματος για τον σχεδιασμό κοινών δράσεων ή τη συζήτηση επί παιδαγωγικών/διδακτικών προβλημάτων, κ.τ.λ.

7. Αναβαθμίζονται οι ‘βιωματικές δράσεις’

Οι λεγόμενες Βιωματικές Δράσεις και οι Συνθετικές Εργασίες, που είχαν εισαχθεί πριν τρία χρόνια στο γυμνάσιο, αποτελούν πλέον τρόπο εργασίας, στο πλαίσιο συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. Ειδικότερα:
α) Έτσι στην Α’ τάξη του γυμανσίου και συγκεκριμένα στη Γλωσσική Διδασκαλία, οι δύο πρώτες ενότητες του σχολικού βιβλίου στοχεύουν στη γνωριμία των μαθητών με το νέο τους σχολείο. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση είναι οι πρώτες διδακτικές ώρες του μαθήματος να αφιερωθούν στο ξεπέρασμα των ανησυχιών που προκαλεί ο άγνωστος χώρος και τα άγνωστα πρόσωπα και στη σταδιακή ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στην ομάδα, στην κοινότητα του νέου τμήματος.
β) Στη Β’ και την Γ’ τάξη οι δραστηριότητες που προβλέπονταν υπό τον τίτλο «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» εντάσσονται στη Μουσική της Β’ τάξης και στα Καλλιτεχνικά της Γ’ τάξης. Σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα θα αφιερώνονται κάποιες εβδομάδες του σχολικού έτους σε βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, τα εικαστικά ή τον συνδυασμό τους με άλλες τέχνες.

8. Ημέρα σχολικού προσανατολισμού στην Γ’ τάξη

Τέλος, το προεδρικό διάταγμα προβλέπει την «Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού» στην οποία θα πραγματοποιείται αναλυτική ενημέρωση στους μαθητές για τις εναλλακτικές επιλογές εκπαίδευσης που προσφέρονται μετά το γυμνάσιο, συνοδευόμενες όπως σημειώνουν στο υπουργείο με σχετικές βιωματικές δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ τάξης κάθε σχολικής μονάδας.

Πηγή: news247

Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα από την Αμφιλοχία

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Επαναφέρει Θέμα Γερμανικών Επανορθώσεων Και Κατοχικού Δανείου

Αγώνας Δρόμου Για Το Άκτιο – Αμβρακία, Καλά Τα Νέα Για Την Παράκαμψη Της Αμφιλοχίας