ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Άλωση της Πόλης: Η εκκλησία ως επιβίωση του Βυζαντίου – Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Γράφει το ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ: Ἰωάννη Θ. Μπάκα λέκτορος ΑΠΘ – από Ενωμένη Ρωμιοσύνη Ἡ Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 1453 ἀπὸ...