BUSINESS NEWS

Παρατάθηκε η υποβολή προτάσεων στο καθεστώς «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» μέχρι τις 31 Ιουλίου

Παρατάθηκε η υποβολή προτάσεων στο καθεστώς ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018.

Στόχος του καθεστώτος είναι να ενισχυθεί η ίδρυση νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων αλλά και να επιδοτηθούν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δεν έχουν υπερβεί τον 7ο χρόνο λειτουργίας τους.

Το καθεστώς αφορά τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο και μόνο.

Στο καθεστώς θα διατεθεί το ποσό των 150.000.000 από τα οποία τα 120.000.000 ευρώ θα αφορούν άμεσες επιδοτήσεις και τα 30.000.000 € θα αφορούν σε φορολογική απαλλαγή.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Πριν από όποια ενέργεια οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν αναλυτικά αν ή επιχείρησή τους καλύπτει τα κριτήρια των ΝΕΩΝ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ όπως τα ορίζει το καθεστώς.

Έτσι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:
α) Είναι νέες. Για τις ανάγκες του παρόντος «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στο οικείο μητρώο και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως «Νέες ΜΜΕ», οι ΜΜΕ του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές,
β) Δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις ομάδες φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, προσμετρούνται επίσης και οι συγγενείς α’, β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον, οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις.
Επιπλέον οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη νομική μορφή:
α. ατομική επιχείρηση,
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις έχουν διαφορετική μεταχείριση ως προς τα είδη ενισχύσεων σε σχέση με τα άλλα καθεστώτα,

Έτσι όσες δικαιούνται άμεση επιδότηση (τρόφιμα πληροφορική, εξωστρεφείς κλπ), λαμβάνουν το μέγιστο ποσοστό επιδότησης που αφορά στην περιοχή τους. Για τη Δυτική Ελλάδα είναι 45% και οι παραπάνω το λαμβάνουν ολόκληρο ενώ στα άλλα καθεστώτα θα λάμβαναν μόνο το38,5%.

Σχετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων στο παρόν καθεστώς το μέγεθος της επιχείρησης που υποβάλει την πρόταση προσδιορίζεται με βάση την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και όχι με βάση την εταιρική σύνθεση του χρόνου υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Για το λόγο αυτό ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει τυχόν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βάση την εταιρική σύνθεση όπως θα ισχύει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών και να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης γι αυτές.
Στον τομέα των δαπανών δεν υπάρχει διαφοροποίηση όπως δεν υπάρχει διαφοροποίηση και στον τομέας της όλης διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης της επένδυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,
β. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
γ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,
δ. για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις όλων των μορφών στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την προκήρυξη στη σελίδα μας www.anelixi.eu στα τρέχοντα προγράμματα.