ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας στη Βόνιτσα

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο σύνδεσης της Χώρας με την Αγ. Παρασκευή με ξύλινη πεζογέφυρα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, με συνολικό προϋπολογισμό 555.000,00 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη μελέτη η οποία συντάσσεται για την κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας στη Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου στην θέση Χώρα–Αγ. Παρασκευή, Βόνιτσας. Το άνοιγμα που πρόκειται να γεφυρωθεί είναι ~140 μ. Επιλέγεται ως φορέας ανωδομής ξύλινες δικτυωτές δοκοί από ξυλεία GL28h. Η τελική μορφή είναι σχήματος ανεστραμμένου Π. Το κατάστρωμα διαμορφώνεται με ξύλινες διαδοκίδες ανα ~1,00 μ. και ξύλινες τάβλες πάχους 25 mm.Τα βάθρα της γέφυρας κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 με εφαρμογή όλων των πρόσθετων διατάξεων των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών όσον αφορά σκυρόδεμα εντός θαλάσσιου ύδατος. Κατασκευάζονται στην στεριά, μεταφέρονται και ποντίζονται στις θέσεις τους με την τεχνική των caissons. Η έδραση των βάθρων στον πυθμένα γίνεται με μεμονωμένα πέδιλα.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 31/12/2023. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

Ypodomes.com