ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΦΙΛΟΖΩΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δρομολόγια για κατοικίδια από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας

Τις ανάγκες μετακίνησης ενός φιλόζωου καλύπτει εδώ και δύο χρόνια το υπεραστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου, επιτρέποντας σε κάποια δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα να ταξιδεύουν και ζώα, όπως σκυλιά και γάτες. Τα δρομολόγια αυτά καθιερώθηκαν με βάση συγκεκριμένη νομοθεσία και δίνουν την δυνατότητα να ταξιδέψουν προς διάφορους προορισμούς, όσοι επιθυμούν με το κατοικίδιό τους, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα με όσους έχουν αντίθετη άποψη.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας Γιώργο Καψιαμπέτη: «τα 4 από τα 12 ημερήσια δρομολόγια από και προς Αθήνα είναι δρομολόγια που εξυπηρετούν και όσους έχουν κατοικίδια. Υπάρχουν επίσης 1 δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη και 3 προς Πάτρα».

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κ. Καψιαμπέτης: «το ενδιαφέρον είναι μικρό, ενώ αρκετοί πολίτες είναι αντίθετοι στο να ταξιδεύουν με τα κατοικίδια των συνεπιβατών τους, αλλά ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να εφαρμόζεται. Δε γίνεται αλλιώς. Γι’ αυτό και υπάρχουν τα δρομολόγια για να μεταφέρονται τα ζώα».

Αν η μεταφορά αφορά μικρά κατοικίδια συντροφιάς γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών τους και γίνεται ως εξής:

Τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου, διαστάσεων έως 70x40x50 εκ. για την περίπτωση των τακτικών αστικών γραμμών.

Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους.
Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου φέρει το ατομικό βιβλιάριο υγείας – διαβατήριο του ζώου.
Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου βρίσκεται πλησίον αυτού και μεριμνά για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
Τα τοποθετούν στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων/συρμών, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου-εξόδου των επιβατών και επικύρωσης των εισιτηρίων ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών.
Ειδικώς, οι σκύλοι βοηθείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, καθώς και οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας μεταφέρονται ως εξής: Χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας φέρει και επιδεικνύει, όποτε του ζητείται από τους Ελεγκτές Κομίστρου ή τους ειδικά εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, τα εκ του νόμου οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσης του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, όσο και ότι ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.
Στην περίπτωση χρήστη ή εκπαιδευτή που είναι πολίτης της Ε.Ε. ή πολίτης τρίτης χώρας, αλλά μένει στην Ελλάδα για βραχύ χρονικό διάστημα, τότε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως έχουν εκδοθεί από επίσημο φορέα ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης παραμονής του χρήστη ή εκπαιδευτή στην Ελλάδα (π.χ. λόγοι εργασίας, μόνιμη παραμονή κ.λπ.), τα ως άνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό (Πρεσβείες, κ.λπ.), κατά τα οριζόμενα της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας οφείλει όπως μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας του οχήματος/συρμού και για την ανεμπόδιστη διέλευση και κίνηση των υπόλοιπων επιβατών εντός του οχήματος/συρμού.

Κων/νος Χονδρός – sinidisi.gr