Δημόσια παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων Δυτ.Ελλάδας για τη Βιτζότρατα

Η επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς
Δημόσια παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων Δυτ.Ελλάδας για τη ΒιτζότραταΔημόσια παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων Δυτ.Ελλάδας για τη Βιτζότρατα
Δημόσια παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων Δυτ.Ελλάδας για τη ΒιτζότραταΔημόσια παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων Δυτ.Ελλάδας για τη Βιτζότρατα

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό και τους αρμοδίους υπουργούς, με αφορμή την κινητοποίηση των παράκτιων αλιέων έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την έναρξη της  αλιευτικής περιόδου για τη βιτζότρατα, αλλά και τις διαμαρτυρίες –καταγγελίες του Πανελλήνιου Συντονιστικού Συλλόγων Αλιέων σχετικά με την Υπουργική Απόφαση που ενέκρινε το Διαχειριστικό Σχεδιο για το αλιευτικό εργαλείο αυτό, απέστειλαν οι περιφερειακές οργανώσεις Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου και Βορείου των Οικολόγων-Πράσινων.

«Η επιστολή:

Γνωρίζετε ότι από τις αρχές του χρόνου οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή μας στην απόφαση της  30-12-2016 του Υπουργού κ. Βαγγέλη Αποστόλου, με την οποία θεσπίστηκε νέο Σχέδιο Διαχείρισης για τη βιτζότρατα.

Όπως έχουν επανειλημμένως τονίσει οι Οικολόγοι Πράσινοι, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, η βιτζότρατα είναι ένα αλιευτικό εργαλείο το οποίο λειτουργεί σαρωτικά, έχει καταστροφικά αποτελέσματα στους ιχθυοπληθυσμούς και την θαλάσσια βιοποικιλότητα και καταστρατηγεί τις  αρχές και τις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την βιώσιμη αλιεία. Θυμίζουμε ότι η βιτζότρατα, μετά από σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, τελούσε υπό απαγόρευση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 και ότι είχαν εφαρμοστεί στη χώρα μας επανειλημμένα σχέδια απόσυρσης των σκαφών αυτών, στα οποία ανταποκρίθηκαν πολλοί επαγγελματίες αλιείες.

Θεωρούμε επίσης βάσιμες τις ενστάσεις των αλιευτικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων σχετικά με το αν το διαχειριστικό σχέδιο είναι βασισμένο σε οικοσυστημική προσέγγιση και σε αντικειμενικά επιστημονικά -οικονομοτεχνικά δεδομένα. Τονίζουμε ότι βάση για όποιους σχεδιασμούς δεν μπορεί παρά να είναι ο αναγκαίος στόχος για τη Μεσόγειο και τις θάλασσες μας, να αποκατασταθούν δηλαδή τα απειλούμενα με εξαφάνιση ιχθυοαποθέματα σε επίπεδα ανώτερα από τα σημερινά.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου απαιτούν την άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης και την οριστική απαγόρευση της βιτζότρατας και των άλλων καταστρεπτικών συρόμενων αλιευτικών εργαλείων. Η αλιεία θα έχει μέλλον στη χώρα μας μόνο αν ασκείται με σεβασμό στα ιχθυοαποθέματα και την ανανέωση τους, αλλά και με βιώσιμες μεθόδους και η βιτζότρατα δεν ανήκει σε αυτές. Επιπλέον ζητάμε τη λήψη δραστικών μέτρων σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά, νομοθετικά και διαχειριστικά ώστε σταματήσει η υπεραλίευση και να αποκατασταθούν τα ιχθυοαποθέματα, πράγμα που έχει ήδη συμβεί στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη[1]

Ειδικότερα όμως, για τη φετινή αλιευτική περίοδο, και  υπό τις συνθήκες που έχουν σήμερα διαμορφωθεί, με την έκδοση της περσινής απόφασης και την χορήγηση άδειας αλιείας σε σκάφη με βιτζότρατα, οι Οικολόγοι Πράσινοι Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Πελοποννήσου επιμένουν ότι ένας νέος κύκλος διαλόγου  με τους εκπροσώπους όλων των αλιέων επιβάλλεται όσο ποτέ. Δεν μπορεί να αναβληθεί υπό τις πιέσεις των κατόχων  σκαφών με βιτζότρατα ή άλλα αλιευτικά εργαλεία.

Μέσα από τον διάλογο μπορούν και πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα εκτονώσουν τόσο  την κοινωνική κρίση που έχει προκύψει  από τις αντιδράσεις των αλιέων παράκτιας ήπιας αλιείας -που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αλιέων περίπου 95% , όσο  τις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα της χώρας. Θα δώσουν επίσης δεδομένα και στοιχεία που θα συμβάλλουν στην επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου.

Τέτοιες άμεσες και προσωρινές λύσεις, μέχρις ότου επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσια για τα αλιευτικά εργαλεία,   μπορούν να βασιστούν και στις παρατηρήσεις της μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ, αλλά και σε προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από τους παράκτιους αλιείς, όπως:

–          Αυστηροί και πυκνοί έλεγχοι των αλιευμάτων κατά την εκφόρτωση στα λιμάνια, παρουσία και λιμενικών και να απαιτούνται πρωτόκολλα εκφόρτωσης που θα υπογράφονται από όλους. Οι έλεγχοι να αφορούν όλα τα είδη επαγγελματικών σκαφών και να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματά τους.

–          Άμεση μείωση του χρόνου δραστηριοποίησης της βιτζότρατας, τουλάχιστον σε κλειστούς κόλπους.

–          Επανεξέταση του επιτρεπόμενου χρόνου αλίευσης συγκεκριμένων ειδών

–          Να υπάρξει παρέμβαση ελέγχου της δραστηριότητας των ερασιτεχνών αλιέων, με μείωση των ημερών επιτρεπόμενης αλιείας.

–          Να διευρυνθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του Διαχειριστικού Σχεδίου για τη βιτζότρατα με τη συμμετοχή εκπρόσωπων των παράκτιων αλιέων.

–          Νέα καταγραφή των αλιευμάτων, με δειγματοληπτικές καταγραφές  σε περισσότερες περιοχές και επιστημονικά αντικειμενικά μέσα.

–          Θεσμοθέτηση περισσοτέρων Θαλασσίων Προστατευόμενων Περιοχών (Θ.Π.Π)που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των θαλασσίων βιολογικών πόρων και ενδιαιτημάτων στο πλαίσιο του θαλασσίου χωροταξικού σχεδιασμού[2]

–          Αντιμετώπιση της καταστροφικής δράσης των θαλασσίων μεταναστευτικών ειδών όπως ο Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus).

Συμπερασματικά:

  • Επειδή η προστασία των θαλασσών μας και των απειλούμενων αποθεμάτων τους μέσα από τη βιώσιμη αλιεία αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας πολιτικών μας, αλλά και σημείο της προγραμματικής συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ Οικολόγων Πράσινων
  • Επειδή θεωρούμε το θέμα ιδιαίτερης σημασίας από οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη, στα πλαίσια των απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην παραγωγή και την κοινωνία, αλλά και για τη βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι Οικολόγοι Πράσινοι Νοτίου και Βορείου Αιγαίου ζητάμε από τον Πρωθυπουργό να οργανώσει με πρωτοβουλία του και  άμεσα μια συνάντηση διαβούλευσης με τους συναρμόδιους Υπουργούς και με εκπροσώπους των αλιέων, και οπωσδήποτε των παράκτιων αλιέων.»

Πηγή: Δημόσια παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων Δυτ.Ελλάδας για τη Βιτζότρατα – Patrastimes.gr

AMFlife.gr - Δυτική Ελλάδα, Άνθρωποι, Αξιοθέατα, Νέα & Ειδήσεις
No Comment

Leave a Reply

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διαβάστε επίσης